De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Kom met ons in contact

Contact

Er zijn verschillende manieren om in gesprek te komen met de gemeenteraad. Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kan je contact opnemen met de griffie. Dit geldt ook voor persvragen. De griffie is te bereiken:

per mail

via griffie@middendrenthe.nl

per post

via gemeente Midden-Drenthe, t.a.v. Griffie, Postbus 24, 9410 Beilen
telefonisch via 0593 – 539 290
voor persvragen via 06 – 13 81 14 69, Nico Jan van Hemel (Adviseur Raadscommunicatie)

Stuur je een brief of e-mail, gericht aan de raad? Realiseer je dan dat dit bericht openbaar is en ook op de website van de gemeente als ingekomen stuk wordt gepubliceerd. Wel worden de brieven/e-mails van inwoners altijd geanonimiseerd. Natuurlijk kan je ook rechtstreeks contact opnemen met één van de raadsleden.

Inspreken

Het is mogelijk om (maximaal) 5 minuten in te spreken over een raadsvoorstel dat op de agenda van de raadsvergadering staat. Dit kan alleen in de commissievergaderingen. Hiervoor is het belangrijk dat je je aanmeldt. Dit kan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 10 uur bij de griffie, via griffie@middendrenthe.nl. Belangrijke gegevens die bij het aanmelden niet mogen ontbreken zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat je aan de orde wilt stellen. Na je aanmelding neemt de griffie contact met je op.

Call Now Button