De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Harry Sikkenga

Harry Sikkenga

“Verantwoordelijkheid en visie zijn belangrijk voor me”

De eerste stappen in de politiek

Harry Sikkenga, geboren in 1968, is sinds juni 2023 gemeenteraadslid voor het CDA. Echter, zijn politieke reis begon eigenlijk al eerder, in november 2022, toen hij tweemaal Ria Beukema verving. “Ik ben erin gerold, helemaal niet met het idee dat ik gemeenteraadslid wilde worden,” vertelt Harry. “Maar maatschappelijke onderwerpen hebben me altijd geïnteresseerd. Toen iemand aan de deur vroeg of ik lid wilde worden van het CDA, dacht ik erover na en besefte ik dat ik een bijdrage wilde leveren aan de maatschappij.”

Verantwoordelijkheidsgevoel

Harry groeide op in Westerbork en werd christelijk opgevoed, wat een diepe invloed had op zijn maatschappelijke betrokkenheid. “Je moet je talenten inzetten als je gevraagd wordt,” zegt hij. “Ik ben niet streng religieus, maar dit was een belangrijk onderdeel van mijn opvoeding. Mijn familie was op allerlei manieren actief in de samenleving. Je groeit ermee op en het vormt je.”

Voor wie zit Harry in de gemeenteraad?

Harry ziet zichzelf als een raadslid voor iedereen. “Een democratie steunt op pilaren en kan heel goed functioneren. Je moet op zoek naar balans en er zijn voor het algemeen belang,” legt hij uit. In zijn dagelijkse werk is hij data-analist. Om zich te wijden aan zijn gemeenteraadswerk neemt hij onbetaald verlof, dat hem ongeveer 15 uur per week kost. “Misschien wel meer,” voegt hij eraan toe, “een appje, een mailtje, iets waar je even over moet nadenken, zelfs op verjaardagsfeestjes komt het raadswerk ter sprake.”

Wat levert het raadswerk op?

Het werk als raadslid heeft Harry’s bewustzijn vergroot over wat er komt kijken bij het besturen van een gemeente. “Het verbreedt mijn blik. Ik ben graag bezig met oplossingen bedenken voor complexe zaken. Soms komen stukjes bij elkaar en dan zie je de oplossing. Dat inspireert mij en verbreedt mijn kijk op de samenleving,” vertelt hij. Harry probeert uit de bubbel van polarisatie te blijven en vanuit verschillende perspectieven naar de maatschappij te kijken. “Het systeem verander je niet zomaar, maar het begint met het goede te doen.”

Passie voor Drenthe en Midden-Drenthe

Harry houdt van de rust en ruimte in Midden-Drenthe. “Ik ben een geboren en getogen Drent. De bescheidenheid en het rekening houden met elkaar spreken me aan. Als een Drent zegt ‘Het is wel goed’, dan gaat -ie eigenlijk uit zijn dak,” zegt hij lachend.

Toekomstige uitdagingen en wensen

Een belangrijk thema voor Harry is wonen, vooral voor jongeren. “Ik zit in het programmateam ‘Wonen’ en zie om me heen dat jongeren moeite hebben een woning te vinden. Over vier jaar moet er wat mij betreft op dat gebied veel gebeurd zijn,” benadrukt hij. Daarnaast maakt hij zich zorgen over de polarisatie in de samenleving. “Ik vind het belangrijk dat groepen dichter bij elkaar komen. Daar ligt een uitdaging. Ook in de moeilijke jaren die komen, moeten we als bestuur mensen meenemen en begrip krijgen voor de keuzes die we moeten maken. We worden als samenleving of als persoon soms geconfronteerd met dingen, niet alles gaat zoals je wilt. Maar het is belangrijk om oog te hebben voor elkaar en elkaar te helpen. Alleen zo kun je een sterke samenleving zijn.”

Ontspanning

Harry ontspant graag door te fietsen, al is dat minder geworden sinds hij raadslid is. Hij is actief in de kerk en houdt van muziek. En van het North Sea Jazz Festival, vooral de kleinere zaaltjes. “Ik hecht waarde aan tradities, maar hou ook van verandering en vernieuwing, ook in de muziek,” zegt hij. “En als raadslid zal ik me toegewijd blijven inzetten voor een betere toekomst voor alle inwoners van Midden-Drenthe. De essentie van de politiek is het vermogen om keuzes te maken, ook moeilijke. En daar sta ik voor,” besluit hij.

Contact

Call Now Button