De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Henk van der Beek

Henk van der Beek GroenLinks

“Alles is mijn aandachtsgebied”

 

Hij groeide op op de Veluwe en bracht zijn jeugd door in de bossen rondom Epe. Als kind al was hij gek op de natuur. Sinds 1993 woont Henk van der Beek (1957), fractievoorzitter van GroenLinks Midden-Drenthe, in Westerbork. Hij woont net buiten het dorp in een verbouwde boerderij met zijn vrouw Margreeth en hond Sammy, een vrolijke, zwarte labrador. Ze hebben een groot stuk land achter het huis, waar ruimte is voor een ruime kas, een prairietuin[1], een moestuin, een beginnend voedselbos[2], fruitbomen en een suntrap[3].

Achtergrond

Henk begon zijn loopbaan als docent Mens en Maatschappij en godsdienst. “Ik heb de lerarenopleiding gevolgd in Leeuwaren, daar werd ik ingeloot. Zo ging dat toen.” Toen hij als leraar werkte, ging hij in de avonduren theologie studeren. Daarna is hij diaconaal consulent geworden. “Ik was maatschappelijk actief vanuit de kerk. In Groningen en Drenthe. In die tijd had je veel kerken met stip. Een stip aan de weg gaf aan: dit is een gastvrije plek. Hier kon je altijd aankloppen, ook als je leven even niet liep zoals je zou willen. Deze kerken zijn er overigens nog steeds.”

 

De laatste veertien jaar, tot zijn pensioen, werkte hij als vrijwilligerscoördinator bij Exodus, een organisatie die gedetineerden en ex-gedetineerden helpt op het gebied van begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding. Dat werk en privé zo dicht met elkaar verweven zouden raken, wist hij toen nog niet. “Ik heb mij altijd erg verbonden gevoeld met de mensen die het (sociaal) moeilijk hebben.”

 

Politieke loopbaan

In Friesland raakte Henk geïnteresseerd in politiek. Hij sloot zich aan bij de jongerenafdeling van het CDA, het CDJA Friesland, en werd er voorzitter. “Het was begin jaren zeventig. Ik was tegen de inpoldering van de Waddenzee en actief in het verzet tegen de modernisering van de kruisraketten. Dat was voor mij de reden om de politiek in te gaan.” Vervolgens werd hij raadslid op Het Bildt. Ook later in Midden-Drenthe is Henk jaren actief geweest als raadslid voor het CDA. Zes à zeven jaar geleden maakte Henk de overstap naar GroenLinks. “De grote inzet van GroenLinks voor de natuur spreekt mij erg aan. Milieu, meer groen, aandacht voor de sociale kant, aandacht voor armoedebeleid, dat zijn zaken die ik erg belangrijk vind.” Het raakt hem zelf ook privé.

 

Adoptie

Hij en Margreeth hebben vier jongens geadopteerd uit Colombia. Dertigers inmiddels. “Latijns-Amerika heeft me altijd geïnteresseerd. Ik schreef er mijn scriptie over. Alles kwam zo mooi samen.” Drie van zijn zoons vallen onder de Wajong. Er speelde hechtingsproblematiek, het gezin werd ondersteund door verschillende hulpverleners. De tweede zoon is inmiddels zelf gedetineerd. Henk werkte al bij Exodus, toen dit gebeurde. “Ik ken de onderkant van de samenleving goed, zowel vanuit mijn werk als privé. Het blijft me motiveren politiek actief te zijn.”

 

Geloof

Geloof is de rode draad in politiek en werk. Henk voelde zich verbonden met de EVP, de evangelische volkspartij, een onderdeel van GroenLinks, en De Linker Wang, een onderdeel binnen GroenLinks voor gelovige mensen. In Colombia ontmoette Henk Jetty Van Aalsum, een Nederlandse vrouw die zich inzet voor weeskinderen. In de kerk in Westerbork wordt nog jaarlijks voor haar gecollecteerd.

 

De tuinen van Henk

Van kinds af aan had Henk een eigen tuintje, waar hij aardbeien en sla verbouwde. Daarna had hij een volkstuintje, totdat hij in het buitengebied van Westerbork kwam wonen. “Een leuke plek is voor mij onze tuin. Ik ben hier vaak bezig in de moestuin of de kas. Ook is er het begin van een voedselbos. En we houden kippen, Welsumers, een forse kip met mooie donkere veren en een goudbruine kraag.” Henk volgde cursussen bij Voedselbossen Drenthe en is lid van Velt, voor biologisch tuinieren. “Voedsel van hier spreekt me erg aan. Als GroenLinks stimuleren we dit ook. Ik ben blij met de komst van jullie collega Jean.”

 

Mijn parel van Midden-Drenthe

Hier kan Henk kort over zijn: “Parels voor mij zijn (natuurlijke) tuinen en de natuur rondom Orvelte.”

 

Aandachtsgebieden

“Alles is mijn aandachtsgebied.” Als fractievoorzitter van een kleine fractie is Henk overal bij betrokken, zo ook bij de commissie Ruimte en Groen. Gelukkig krijgt hij ondersteuning van twee commissieleden, Liesbeth en Koosje.

 

Wens voor de toekomst

Henks wens voor de toekomst is duidelijk: “Dat jonge mensen de boel overnemen.” Henk zit in totaal al meer dan 25 jaar in de raad. Het is tijd voor vernieuwing. Maar hoe doe je dat? Hoe betrek je jongeren meer bij de lokale politiek? “Onze jongeren blijven hier niet wonen. Dat maakt het lastig. Een oplossing is dus woningbouw voor jongeren. Daarom is het goed om een verdere samenwerking met de PvdA te onderzoeken. PvdA zet zich in voor sociale woningbouw.” We gaan zien wat de toekomst brengt.

 

—————————————————————————————————

 

Tekst voetnoten

 

De prairietuin is een zeer eigentijdse ontwikkeling in de tuinarchitectuur: toekomstgericht, duurzaam, onderhoudsarm en ongelooflijk rijk en mooi. In een prairietuin staat een natuurlijke ogende en onderhoudsvriendelijke mix van siergrassen en rijkbloeiende vaste planten centraal.

 

Voedselbossen zijn kleine bossen die worden aangeplant om voedsel te leveren. Alles wat er staat, is dus (deels) eetbaar. Voedselbossen vormen een ecosysteem waaruit je het hele jaar kan oogsten. Waar een reguliere akker plat is en één gewas levert, bestaat een voedselbos uit lagen met verschillende soorten: hoge notenbomen, lagere fruitbomen, bessenstruiken, kruiden, groenten, bodembedekkers en schimmels.

 

Meer weten over voedselbossen? Bezoek de website over Drentse voedselbossen>> of die van de Vogelbescherming>>.

 

Een suntrap is een zonneval, een ontwerptruc om een warmer en beschutter microklimaat te creëren door de zon binnen te laten en de wind buiten te houden.

 

[1] De prairietuin is een zeer eigentijdse ontwikkeling in de tuinarchitectuur: toekomstgericht, duurzaam, onderhoudsarm en ongelooflijk rijk en mooi. In een prairietuin staat een natuurlijke ogende en onderhoudsvriendelijke mix van siergrassen en rijkbloeiende vaste planten centraal.

[2] Voedselbossen zijn kleine bossen die worden aangeplant om voedsel te leveren. Alles wat er staat, is dus (deels) eetbaar. Voedselbossen vormen een ecosysteem waaruit je het hele jaar kan oogsten. Waar een reguliere akker plat is en één gewas levert, bestaat een voedselbos uit lagen met verschillende soorten: hoge notenbomen, lagere fruitbomen, bessenstruiken, kruiden, groenten, bodembedekkers en schimmels. Meer weten over voedselbossen? Bezoek de website over Drentse voedselbossen>> of die van de Vogelbescherming>>.

[3] Een suntrap is een zonneval, een ontwerptruc om een warmer en beschutter microklimaat te creëren door de zon binnen te laten en de wind buiten te houden.

 

Call Now Button