De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Jan Beugel

Jan Beugel

Raadslid met een hart voor de mensen”

De beginjaren: een bevlogen start

Jan Beugel, geboren eind 1954, is sinds 1978 lid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Zijn politieke carrière begon dankzij Roelof Derks, oud-wethouder in Westerbork en destijds collega van Jan bij de Grondmij. Derks vroeg hem: “Is het niet wat voor jou om bij de PvdA te komen?” Geïnspireerd door Derks’ bevlogenheid en de idealen van de PvdA, met name in die tijd nog onder Joop den Uyl, besloot Jan zich in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving. “Er zijn altijd mensen die tussen wal en schip vallen. Daar moet de overheid voor opkomen,” aldus Jan.

Uitdagingen in de moderne hemeentepolitiek

Jan merkt op dat het tegenwoordig steeds moeilijker wordt om als raadslid iets voor de samenleving te doen. “Vroeger waren er kortere lijnen en kon je makkelijker en sneller dingen voor elkaar krijgen,” legt hij uit. De huidige structuur met vele overleggen en afdelingshoofden ervaart hij als storend. “Veel burgers vinden de afstand tot de overheid groot worden, mede door schandalen zoals bij de Belastingdienst en UWV. Dat ligt niet aan de gemeentelijke overheid, maar aan de overheid in het algemeen. Ik probeer daar wat aan te doen, zodat mensen weer meer vertrouwen in de overheid krijgen.”

Een concreet voorbeeld van betrokkenheid

Jan heeft zich onder andere ingezet voor het verbeteren van het proces rond de sloop van oude woningen en de bouw van nieuwe in de Bomenbuurt, zoals de Lindelaan en Beukenlaan. “Het proces ging niet goed qua communicatie. Ik doe niet aan de schuldvraag, maar probeer de mensen er weer bij te krijgen. Communiceren is heel belangrijk,” benadrukt hij.

Lokale betrokkenheid

Geboren en getogen in Westerbork, is Jan altijd actief geweest in lokale besturen en spreekt hij dagelijks veel mensen als postbode. “Zodra het om Westerbork gaat, gaat mijn hart sneller kloppen,” zegt hij. Zijn zichtbaarheid en nabijheid zorgen ervoor dat mensen vertrouwen in hem hebben en op hem stemmen. “Ze weten dat ik iets voor hen kan doen.”

Politiek met een kleine ‘p’

Jan bedrijft politiek met een kleine ‘p’. “Je moet tegenwoordig als raadslid over de grote lijnen en kaders gaan, maar voor de mensen die mij benaderen, is hun probleem mijn probleem,” legt hij uit. Zijn werk als raadslid kost hem 15 tot 20 uur per week. Er zit veel tijd in de vele bijeenkomsten en in het verder helpen van inwoners bij het afhandelen van hun vragen. Daarnaast is hij voorzitter van een raadscommissie en plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat laatste betekent dus dat als de burgemeester verhinderd is, dat Jan voorzitter is van de gemeenteraad.

De persoon achter de politicus

Naast zijn politieke werk is Jan actief in diverse besturen en vrijwilligerswerk, zoals de Werkgroep Startplaats Westerbork van de Fiets4daagse en de belangenvereniging Westerbork. Hij is getrouwd en heeft drie dochters, waarvan de middelste het downsyndroom heeft. De andere twee dochters werken beiden in het onderwijs. “Als je een kind met een beperking hebt, moet je door een wirwar van regels, en dat maakt me een ervaringsdeskundige in het contact met de overheid.”

Tijd voor ontspanning is er ook

Jan begrijpt dat politiek voor veel mensen ver weg staat. “De uitslag van de voetbalwedstrijd is vaak belangrijker dan een beslissing van de gemeenteraad”, lacht hij. Zelf ontspant hij graag door voetbal te kijken, te fietsen en af en toe een biertje te drinken in de kroeg. “Je moet genieten, kijk maar goed om je heen. Een beetje humor in het leven is wel nodig.”

Wens voor de Toekomst

Jan hoopt dat jonge gezinnen een toekomst kunnen bouwen in de dorpen van de gemeente. “We moeten af van al die moeilijke regels en wat meer met beide benen in de klei gaan staan.”

Slotwoord

Met zijn betrokkenheid en praktische aanpak blijft Jan Beugel een toegewijd raadslid die zich inzet voor een betere toekomst voor alle inwoners van zijn gemeente. “Het geeft mij voldoening als mensen, samen met de gemeente, tot een oplossing komen en weer gelukkiger zijn in het leven.”

Neem gerust contact met me op

Call Now Button