De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Jos Brunninkhuis

Commissielid Ruimte en Groen

Jos Brunninkhuis VVD Midden-Drenthe

Onze gemeenteraad heeft commissies ingesteld voor ondersteuning en advies. Er zitten raadsleden en niet-raadsleden in. Zij bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Het is dus voor jou als inwoner een belangrijke plek om invloed uit te oefenen op die besluiten. Eén van die commissies is de commissie Ruimte en Groen en daarin zit: 

Jos Brunninkhuis, hij stelt zich graag aan je voor: 

 

Sinds maart 2021 woon ik in Beilen en sinds mei van dat jaar ben ik hier politiek actief. 

Ik was altijd gewend om veel vrijwilligerswerk te doen in bestuurlijke zin. Op jonge leeftijd was ik al druk met de oprichting van een voetbalteam in ons buurtschap. Later als medeoprichter en voorzitter van een landelijke patiëntenvereniging, voorzitter van een ouderraad, de businessclub van Thialf en een tennisvereniging… en zo nog wel meer. Ik neem graag het initiatief als ik denk dat we met elkaar verder kunnen komen en iets kunnen bereiken. Het organiseren heeft er bij mij altijd ingezeten. 

Werk 

Ik heb heel mijn leven in de telecom gewerkt in Nederland. Van PTT, naar KPN en daarna VolkerWessels Telecom. Op dit moment werk ik als relatiemanager. Daarvoor heb ik diverse management- en directiefuncties gehad. Ik doe nu nog een aantal grote projecten in opdracht van de directie. Daar ga ik straks ook na mijn AOW-leeftijd nog ruim een jaartje mee door. Dan heb ik vijftig jaar gewerkt en dan vind ik het wel goed zoals ik er nu over denk.

VVD: vrijheid en verantwoordelijkheid 

Ik ben namens de VVD commissielid. De VVD is een partij waar ik het ‘het minst mee oneens’ ben. De normen en waarden van de VVD vertaal ik graag naar de dagelijkse dingen die inwoners raken, waar wij dus met z’n allen mee te maken hebben. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij wat mij betreft de belangrijkste kernwoorden. Je moet er wat voor doen als je wat wilt bereiken en je moet verantwoordelijkheid nemen. 

Een warm hart voor landbouw 

Ik kom van de boerderij en heb een warm hart voor de agrarische sector. Evenals voor de ondernemers. En ook recreatie en infrastructuur hebben mijn speciale belangstelling.

Beslagen ten ijs 

Wat ik doe, doe ik serieus. Ik houd van een goede voorbereiding. Voor mijn werk in de raadscommissie ben ik gemiddeld per week wel tien uur bezig. En soms nog meer. Wat het me oplevert? Ik ontmoet allemaal nieuwe mensen en ik krijg inzicht in de lokale kwesties. Het prikkelt me om na te denken over hoe we hier in Midden-Drenthe dingen kunnen verbeteren. En wat ik eraan kan doen om daar een bijdrage aan te leveren. Ik spreek graag over dit soort zaken met inwoners. Het is sowieso leuk om nu eens aan de andere kant van de tafel te zitten dan ik door mijn werk gewend ben. 

Als inwoner kun je invloed uitoefenen 

Een raadscommissie is voor inwoners een belangrijke plek om invloed uit te oefenen. Als je naar een commissie of een gemeenteraad gaat, kun je ook inspreken. Dan kun je vertellen hoe je tegen bepaalde onderwerpen aankijkt. Je kunt als inwoner echt invloed uitoefenen op de besluitvorming in onze gemeente. 

We moeten nog wat bekender worden 

Als commissie zouden we nog beter moeten vertellen wat we doen en waarom we dat doen. Inwoners kunnen ons daarbij ook helpen. De afstand tussen de gemeenteraad en inwoners moeten we kleiner zien te maken. 

Ruimte en Groen raakt belangrijke thema’s 

Deze commissie houdt zich bezig met landbouw, de woonvisie, alles wat met duurzaamheid en milieu te maken heeft en de energietransitie. Dit zijn belangrijke onderwerpen. Ze doen ertoe. Het raakt alle inwoners, direct of indirect. 

Mijn wens voor de toekomst 

De reputatie van de overheid en de politiek kan en moet beter. Ik hoop dat we erin slagen om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen. Dat de drempels die men nu ervaart, lager worden. Dat er betere communicatie is, en dat de tevredenheid een stuk groter is dan nu. Daar kunnen we op lokaal niveau een mooie bijdrage aan leveren. Dat zal ik ook zeker doen. Want dat is een van de drijfveren voor mij om dit werk te doen.

Bel me gerust! 

Heb je ideeën, wensen of vragen na het lezen? Je mag me bellen, 06 – 51 28 73 22 

 

 

Call Now Button