De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Marten Leistra

Marten Leistra

“De jeugd heeft de toekomst”

 

Moi zeggen ze in Drenthe, mijn naam is Marten Leistra, ik ben geboren in het Friese Burum, getrouwd en we hebben twee kinderen, een zoon (politieagent in Rotterdam) en een nog thuiswonende dochter die geniet van een tussenjaar. We wonen met ontzettend veel plezier in Beilen. Hiervoor hebben we 20 jaar in Zeist gewoond. Ooit opgeleid als sociaalcultureel werker heb ik 30 jaar in het Justiële jeugdwerkveld gewerkt. Momenteel ben ik docent omgangskunde aan de opleiding sociaal werk aan het Firda in Leeuwarden.

Blij met Beilen

Beilen is groen, heeft alle voorzieningen en ik zie overal betrokken inwoners die actief zijn in hun omgeving. Er is een groot saamhorigheidsgevoel, dat geldt trouwens voor onze hele gemeente. Een voorbeeld in mijn eigen dorp is BeleefBeilen.nl – ook dat is weer een inwonersinitiatief.

Wat mij bezielt

Ik ben door een samenloop van omstandigheden gemeenteraadslid geworden. Ik werd benaderd om eens mee te denken met het gedachtegoed van D66. Bij de verkiezingen van 2018 heb ik mij op de kieslijst laten plaatsen. Dat was wel even wennen, want je bent dan ineens wel het gezicht van een politieke partij. Ik ben uiteindelijk raadslid geworden. En nu zelfs fractievoorzitter. Wat ik daar leuk aan vind is dat je daadwerkelijk je inbreng hebt in de opinievorming van de raad. k vind het belangrijk om initiatieven van de inwoners te ondersteunen op het gebied van welzijn, jongerenwerk, duurzaamheid en onderwijs. Stimuleren dat jongeren zich op een goede manier kunnen ontplooien om ervaring op te doen voor een zelfstandige toekomst in onze gemeente. Daarbij laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Met de voeten op tafel

In de gemeenteraad zelf gaat het er vaak heel formeel aan toe. Daar spreek je natuurlijk ook veel meer met een politieke kleur. Zo vind ik het goed om vanuit het gedachtegoed van D66 naar vraagstukken te kijken. Maar in werkgroepen zit je vaak ‘met de voeten op tafel’, daar vindt eigenlijk het echte raadswerk plaats. D66 kijkt altijd welke belangen er zijn. inspelen op de vraag en aanbod van onze inwoners. En hoe tot een compromis kunnen komen. Ook kijken we naar de inhoudelijke argumenten om bepaalde keuzes te maken.

Onderwijs vind ik erg belangrijk

Onderwijs is de basis van iedereen in Nederland om zich te kunnen vormen en ontwikkelen. Dat vind ik heel belangrijk. D66 heeft zich altijd geprofileerd als een onderwijspartij. Ik ben docent en werk dus veel met jongeren. In mijn rol als raadslid let ik ook altijd heel erg op het belang van jongeren: zijn jongeren gehoord bij planvorming? Wij kunnen als politiek hele mooie dingen bedenken, maar hebben we de jongeren ook zelf gevraagd? Wat vinden zij van onze plannen? Ik vind de mening van jongeren steeds belangrijker in de politiek. Dat zorgt ook voor vertrouwen. Jongeren worden wel meer betrokken, maar naar mijn overtuiging nog niet genoeg. Dat heeft vaak te maken met de snelheid van beleidsmakers maar ook van de politiek zelf. De vraag hoe we onze inwoners betrekken bij de politiek houdt me altijd bezig. Want de gemeente en de politiek is niet de organisatie die de wijsheid in pacht hebben.

De kloof moet kleiner

Ik doe mijn best om in gesprek te zijn met inwoners en met jongeren. En als zij ideeën hebben, dan help ik hen ook graag om daar argumenten bij te bedenken. Ik wil hen graag helpen om de handen op elkaar te krijgen bij de politiek. En zoals bij het toepassen van de Wet Voorkeursrecht dan gaan wij als D66 naar de bewoners toe om uit te leggen wat die wet inhoudt. Dan luisteren we ook heel erg naar het persoonlijke verhaal, wat doet dit met jullie? Ik vind dat de gemeente daar beter over moet nadenken. Dat de gemeente in zo’n situatie zelfs op zaterdag iemand beschikbaar heeft om die mensen te woord te staan. Om vragen te beantwoorden.

Vertrouwen

Als de deuren dichtgaan bij de overheid dan creëer je daar geen vertrouwen mee. Je moet als overheid altijd goed nadenken over de vraag wat de impact is van een plan. We maken daar nu wel stappen in, maar we moeten de menselijke maat niet vergeten. Ik voel als fractievoorzitter een zware rol op mijn schouders om juist voor dit soort zaken op te komen. Emotie poets je niet zomaar weg.

Het kost tijd

Er zijn veel stukken waar je als raadslid iets van moet vinden. Ik ben zeker 12 uur per week druk met de raad. Ik houd het niet bij, maar ik ben er altijd wel mee bezig. Waar ik echt blij van word – en dat is ook bij lastige zaken – is als ik na een gesprek naar huis toe ga en dan denk, we verschillen misschien van mening, maar ik heb antwoord kunnen geven op de emotie. En we hebben naar elkaar geluisterd. Het was een open en eerlijk gesprek.

Een leven lang ruimte

We werken nu met een raadsprogramma. Dat is nieuw. Het heeft de naam ‘Een leven lang ruimte’ gekregen. Ruimte betekent ook dat je jezelf kunt ontplooien, dat je initiatieven kunt nemen. Dat je dingen op poten kunt zetten. Die ruimte is er. Ik vind dat het werken met het nieuwe raadsprogramma vooral ruimte biedt  voor nieuwe initiatieven.

Scholen als spil

Ik hoop dat de schoolvoorzieningen een spil in de samenleving blijven. En ik hoop dat het woonprobleem op een goede manier wordt opgelost. Dat wordt echt een groot vraagstuk. Ik houd dit onderwerp van en met inwoners op de agenda. Dit vraagstuk moeten we met z’n allen invulling geven. En hoe kunnen we samen met de agrariërs het landschappelijk karakter van onze gemeente behouden.

Als er nog tijd over is…

Ik ben een fervent sporter. Fietsen en hardlopen, niks mooiers dan dit te doen in onze grote ‘achtertuin’ de hei op. Daarnaast ben ik actief als voorzitter van de Chill-in, het jongerencentrum van Beilen en Voorzitter van stichting activiteiten Gelden Beilen. Samen met mijn vrouw en vrienden bezoeken we regelmatig de lokale horeca en brengen we graag een bezoek aan het musea en lokaal theater. De Peergroep, Bert Visscher en Boer Koekoek, een actueel thema: boeren versus verstedelijking en politiek. Ik ben groot geworden met de term ‘Vooruit boeren’. Dat is een rode draad in mijn leven geweest. Jezelf ontwikkelen en dat wens ik iedereen ook toe. Als boerenzoon draag ik het platteland een warm hart toe.

Call Now Button