De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Statement over bekladding in Westerbork

Beilen – 3 april | Van inwoners van Westerbork kregen wij het schokkende bericht over bekladding van een gebouw met hakenkruisen en neonazistische en antisemitische teksten. De eigenaar van het gebouw en de voorzitter van de belangenvereniging van het dorp hebben in een statement hun afschuw uitgesproken over deze daad. Wij ondersteunen deze verklaring met kracht en ervaren dezelfde gevoelens. Daarom willen wij het onderstaande statement van de inwoners hierbij delen.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

Burgemeester Jan Zwiers

STATEMENT

Tot onze grote schrik hebben wij afgelopen zaterdag 30 maart geconstateerd dat de voormalige waterzuivering in Westerbork is besmeurd met hakenkruisen en neonazistische, antizionistische teksten.

Het doet ons ongelooflijk veel pijn om dit te constateren in ons dorp Westerbork. Wij schamen ons diep dat dit is gebeurd. En wij vragen ons af wat iemand (of groep) heeft bewogen dit te doen.

Een dergelijke actie past nergens, maar zeker niet in Westerbork.

Wij hopen ten diepste dat ieder, en zeker ouders met opgroeiende jeugd, hier aanleiding in ziet tot gesprek.

Roeland Booij, mede-eigenaar van het betreffende terrein                                                                                  

Geert Woldman, voorzitter Belangenver. Dorp Westerbork

 

Trinke Buitendijk (OMD) beëdigd als raadslid

Beilen – 14 december | In de raadsvergadering van 14 december is mevrouw Trinke Buitendijk namens Onafhankelijk Midden-Drenthe beëdigd als raadslid. Zij volgt mevrouw Manuela Huisman op.

 

Raad betuigt steun en solidariteit bedreigde bestuurders en politici 

Beilen – 9 november |

De raad van Midden-Drenthe heeft in de raadsvergadering op 9 november steun en solidariteit betuigd aan de bedreigde bestuurders/politici in Nederland, waaronder op dit moment burgemeesters, raadsleden en wethouders.
Deze steunverklaring lost het probleem niet op, maar geeft aan dat wij tijdens onze begrotingsvergadering aandacht hebben besteed aan deze misstand in onze samenleving, die met grote ernst moet worden bestreden.

     

 

Jan Zwiers officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

Beilen – 9 november |

De raad van Midden-Drenthe heeft in de raadsvergadering op 9 november steun en solidariteit betuigd aan de bedreigde bestuurders/politici in Nederland, waaronder op dit moment burgemeesters, raadsleden en wethouders.
Deze steunverklaring lost het probleem niet op, maar geeft aan dat wij tijdens onze begrotingsvergadering aandacht hebben besteed aan deze misstand in onze samenleving, die met grote ernst moet worden bestreden.

     

 

Jan Zwiers officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

Beilen – 5 september | Jan Zwiers is dinsdagavond 5 september officieel geïnstalleerd als onze nieuwe burgemeester. De installatie werd gedaan door de Commissaris van de Koning, mevr. Jetta Klijnsma in de raadszaal van ons gemeentehuis. Je kunt de vergadering hier terugzien. Hieronder een foto-impressie van de avond door Marcel J. de Jong.

Locoburgemeester Dennis Bouwman hing de ambtsketen om de hals van Jan Zwiers. Na afloop was er tijdens een informele receptie de gelegenheid om kennis te maken met Zwiers. 

 

Rieja Raven (39) voorgedragen als wethouder

Beilen – 12 augustus | Rieja Raven wordt door PvdA en GroenLinks voorgedragen als nieuwe wethouder in Midden-Drenthe. Hiermee volgt zij Dennis Bouwman op die onlangs zijn vertrek aankondigde.

Rieja Raven

Tussen 2010 en 2018 was Rieja Raven gemeenteraadslid voor de PvdA in Midden-Drenthe. Momenteel is zij strategisch adviseur omgevingsontwikkeling bij de gemeente Coevorden.
Rieja Raven woont in Westerbork.

‘Wij zijn erg blij met onze kandidaat’ vertelt fractievoorzitter van de PvdA Tineke Posthoorn. ‘Rieja is een jonge vrouw, opgegroeid in Midden-Drenthe en heeft ruime ervaring bij gemeenten. Ze heeft ook een grote affiniteit met woningbouw en het versterken van leefbaarheid in plattelandsgemeenten. Daarmee voldoet ze volledig aan ons profiel voor de nieuwe wethouder. ‘

Ook fractievoorzitter Henk van der Beek van GroenLinks is tevreden met de voordracht. ‘Voor ons is het van belang dat de nieuwe wethouder verder kan bouwen aan het sociaal beleid op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Daarnaast heeft Rieja Raven ons met haar studie landschapsgeschiedenis en haar functie als bestuurslid van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe overtuigd van haar betrokkenheid bij natuur en milieu’.

De verwachting is dat Rieja Raven tijdens de raadsvergadering van 28 september officieel kan worden geïnstalleerd.

 

Nieuws

De Krant van Midden Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe is een bedrijvige gemeente. Je leest erover in De krant van Midden-Drenthe. Daarin vind je ook de gemeenteberichten die de gemeente elke week publiceert. 

28 nov | 564 reacties voor het profiel van onze nieuwe burgemeester

564 mensen hebben hun wensen voor de nieuwe burgemeester van de gemeente kenbaar gemaakt.

463 mensen hebben de online vragenlijst ingevuld, 42 mensen deden op straat mee aan de enquete en 59 mensen hebben hun reactie op papier ingeleverd.

De raadsleden zijn zelf ook op pad gegaan om met inwoners in gesprek te gaan. Dat deden zij ‘gewapend’ met hun iPad met daarop de vragenlijst. Zij waren te vinden op de plekken waar veel inwoners komen. Zoals in de supermarkt (zie foto) of gewoon op straat.

Call Now Button