De gemeenteraad van Midden-Drenthe

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Midden-Drenthe. Raadsleden treden op namens de inwoners. Dus ook namens jou. Deze website is van de gemeenteraad. Je vindt er wat er op de agenda staat, hoe je met de raad in contact komt en wat we voor onze inwoners gaan doen deze raadsperiode.

Wat doet de gemeenteraad?

(Bron: Rijksoverheid.nl)

Raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

 

Taken raadsleden

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van de gemeente. Daarnaast hebben raadsleden ook de volgende taken:

  • Contact met inwoners
    Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.
  • Praktische zaken
    Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad maakt ook algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden.

De taken van de gemeenteraad staan in de Gemeentewet.

Rolverdeling gemeenteraad en college van B&W

Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders. Deze verdeling staat in de Wet dualisering gemeentebestuur.

Raadsleden worden gekozen

De raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hiervoor zijn de gemeenten ingedeeld in inwonersklassen. Gemeenten met de kleinste inwonersklasse hebben 9 raadsleden. Gemeenten met de grootste inwonersklasse hebben 45 raadsleden.

Elke 4 jaar kiezen we de raadsleden die in de gemeenteraad van onze gemeente komen. Maar wat doet zo’n gemeenteraad eigenlijk? En wie mag er raadslid worden? We leggen het hieronder uit.

Waarover besluit de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van een gemeente. De raads- leden beslissen over de plannen van de gemeente en hoeveel die mogen kosten. Dat heeft direct invloed op u en op uw buurt.

Welke taken heeft de gemeenteraad nog meer?

De gemeenteraad kiest ook de wethouders. Die voeren samen met de burgemeester de plannen van de gemeenteraad uit. De gemeenteraad controleert of zij dat goed doen en of het geld goed wordt besteed.

Wie mogen er raadslid worden?

Inwoners van de gemeente kunnen zich kandidaat stellen. Deze kandidaten zijn meestal lid van een landelijke of lokale partij. Vanaf 18 jaar kan een gekozen kandidaat zitting nemen in de gemeenteraad.

Het aantal plekken in de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. Er zitten minimaal 9 en maximaal 45 mensen in de gemeenteraad.

Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid ook nog een andere baan. Voor het werk in de gemeenteraad krijgen ze een vergoeding.

Hoe zorgen raadsleden dat ze weten wat er speelt in de gemeente?

De leden van de raad vertegenwoordigen de inwoners. Raadsleden gaan vaak in gesprek met organisaties en inwoners over wat er speelt in de gemeente. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een raadslid over uw vraag of idee.

De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per maand en neemt dan besluiten over de voorstellen van de gemeente. Die vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen en vaak ook online volgen. Zo kunt u zelf het werk van de gemeenteraad beoordelen.

Call Now Button